Experiential Tourism - Spiritual Tourism

Destinations

North India

  • Badrinath - Kedarnath - Haridwar - Rishikesh
  • Jammu - Vaishnodevi / Patnitop 3. Kailash Mansarovar Yatra
  • Gangotri - Yamunotri - Kedar - Badrinath
  • Delhi - Haridwar - Rishikesh - Dehradun - Jim Corbett National Park
  • Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur - Ajmer

South India

  • Shri Balaji Darshan
  • Chennai - Kanchipuram - Mahabalipuram - Chidambram - Gangekoncholapuram - Tanjore - Trichy - Madurai - Periyar - Kumarakom - Alleppey - Cochin
  • Chennai - Tirupati - Kanchipuram - Mahabalipuram - Pondicherry

West India

  • Jaipur - Ajmer - Jodhpur
  • Nasik - Shirdi